banner banner
چهار پاره شماره 1 - مرگ خورشید

مثنوی شماره 1 - کبریایی

یار من هم قد و همسال من است
مونس من محرم حال من است
یارمن بی من نمی نوشد شراب
چشم او بی من نمی آید به خواب
یار من اندیشه و رأی من است
قوت تن پای پویای من است
یار در من ترکتازی می کند
با منش طفلانه بازی می کند
یاربی اندیشه می داند مرا
...

ادامه مطلب

مثنوی شماره 2 - رودخانه چالوس

سایۀ بید و نسیم زلف باد
خاطرات رفته را آرد به یاد
پیچ و تاب زلف رقاصان بید
دامن دل را به ماندن می کشید
غربت اشکی ز دریای وجود
می خزد با سینه در دامان رود
در رگ خشک زمین آب حیات
می دهد جان در تن خشک نبات
بید مجنون زلف میشوید درآب
ژاله ...

ادامه مطلب

قطعه شماره 1 - زلف سیاه

آن زلف سیاه کافرنیش
ایمان مرا گرفت از من
در نقطۀ ابتدای هستی
پایان مرا گرفت از من
در سایه نعمت فراون
دندان مرا گرفت از من
چشم دل و دیده سیر گردید
گر خوان مرا گرفت از من
بردم به مقام شافح فقر
عنوان مرا گرفت از من
چون بی سروپایی ...

ادامه مطلب

قطعه شماره 2 - پرده دار عشق

اگر رفتم از این دنیای فانی
هوای قصه و حوری در سرم بود
اگر گشتم سوار مرکب نور
هزاران سال نوری در سرم بود
اگر بر خوان معنا کم نشستم
تمناهای سوری در سرم بود
اگر که پرده دار عشق گشتم
ملاقات حضوری در سرم بود
برای آن بخوابم خاره آمد
که تعبی...

ادامه مطلب

قطعه شماره 3 - عاشق مو

آبشار بلند زلفانش
از بلندای دیده می ریزد
مار چنبرزده ز گرمی عشق
بر سر گنج سینه می خیزد
آه آتش گرفته خانۀ دل
این سیه شعله خانمانسوزست
الحذر در کمان زنگی مست
تار مو نیست تیر دلدوزست
از همان لحظۀ خیال انگیز
چشم صبر دلم سیه پوش ست
...

ادامه مطلب

قطعه شماره 4 - التماس دعا

آسمان صاف و در طلیعه صبح
کوکب نقره می زند سوسو
می کند تکدرخت وادی شب
گل خورشید زینت گیسو
تیغ برّان رگزن خورشید
عالم خفته را زند رگ خواب
قطره های بلور شبنم نور
می کند دشت راز را سیراب
روی گلدستۀ چنار سحر
گلنوایی ز بلبل شیداست
در...

ادامه مطلب

قطعه شماره 5 - نماز

در نیایش گل دعاست نماز

عشق مستانه با خداست نماز

گفت با ما رسول مردم خواه

نور الانوار چشم ماست نماز

در نهانخانۀ دو چشمانم

مثل آئینه قدنماست...

ادامه مطلب

چهار پاره شماره 1 - مرگ خورشید


در کنار شب و طبیعت کور
چون سپیدار روز می بینم
باغبانم به دست غیرت عشق
گل برای زمانه می چینم

رفته بودم به نا کجا آباد
همه جا آتش است و می سوزد
بی خیال آسمان به روی قبا
دگمۀ زرد و سرخ می دوزد

از غروبی لطیف و رویا ئی
...

ادامه مطلب

مسمط شماره 1 - مولای من

ای شمع آتش پای من
ای انجمن آرای من
یار دل تنهای من
مولا علی مولای من

ای لؤلؤی لالای من
مولاعلی مولای من

گل آیتی از روی تو
شب خفته در گیسوی تو
مه گوشۀ ابروی تو
من محو گفتو گوی تو

ای لؤلؤی لالای من
مولاعل...

ادامه مطلب

مسمط شماره 2 - نور ایمان

یاعلی ای گل آفرینش
دست قدر نمای ستایش
کار من التماس است و خواهش
ده گناه دلم را تو کاهش

یاعلی یا علی یا علی جان
در دلم نور ایمان بتابان

یاعلی ای شه ملک هستی
صورت و معنی حق پرستی
در نظر گاه من چون نشستی
تار و پ...

ادامه مطلب

ترجیع بند شماره 1 - مستِ مست

تا آمدی به خانه
ای یوسف زمانه
بستم بسوی خانه
گلبانگ عارفانه

من مست مست مستم
مینای می به دستم
من عاشق تو هستم
گر گبرو بت پرستم

خورشید آسمانی
بالای بیکرانی
در ظاهرو نهانی
روشنگر جهانی

من مست...

ادامه مطلب

شعر نو شماره 1 - روز معلم

بچه های قد و نیم قد امروز
با کتابی
گل سرخی که نپیچیده به روبان سپید
به قدوم همه گل می ریزند.
به معلم،به مدیر،لَلۀ پیر دبستان
به همه به همه
شاخۀ میخک سرخ
زینت دست نیالوده به ناپاکی هاست

ای معلم به تو سوگند که پاکیزه...

ادامه مطلب

وصف انبیا 1 - سالار شهیدان

بالای بلند روزگار است حسین استوره چو کوه استوار است حسین
مانند علی که قاتلش را بخشید با دشمن خویشتن ندار است حسین

سیّاره سرخ آسمانی است حسین پژواک بلند نکته دانی است حسین
با د...

ادامه مطلب

در وصف انبیا 5 - امام علی (ع) - شماره 3


یاعلی ای بر ترین حرف و سخن
ای گل حق بلبل شیرین دهن
از تو می خواهم دهانی وا کنم
صد سخن در یک قلم انشا کنم
هر چه پیدا هست و پنهانی تو یی
خلقتم را باعث و بانی تو یی
جمله جمله آنچه در قرآن ماست
رد پائی از علی مرتضاست
یا علی مرغ مر...

ادامه مطلب

وصف انبیا 6 - حضرت زهرا (س)


یا محمد علیِ تو تنها است
شب پرواز حضرت زهرا است
چشم مولا دو چشمه آب است
همه بیدار و فاطمه خواب است
خواب و زهرا چه ژاژ گفتاریست
شب زهرا قرین بیداریست
آسمان خون ز دیده می بارد
در شب درد لاله می کارد
دره ها مه گرفته غم آلود
شعله ...

ادامه مطلب

وصف انبیا 7 - محرم


باز چرخید چرخ لیل و نهار
بار دیگر رسید پیک بهار
گل زخاک ستیزه سر بر کرد
عالمی را ز خود معطر کرد
بوی گل در مشام ما پیچید
چشمه از زیر برف ها جوشید
با بنفشه نشسته مرغ چمن
سبز شد دره ها و دشت و دمن
زیر ایوان خانۀ اسرار
به پرستو ده...

ادامه مطلب