.

مقدمه شاعر

نام من غلامحسین و شهرتم ذوالفقارخانی است. نام پدرم , محمد حسین و نام مادرم زهراست . تخلصم در شعر صحرا است و این نام را دوست بزرگوارم و شا...

ادامه مطلب